Tilbage til oversigt
Tilbage til oversigt

Kulturskolen Roskilde

Undervisning
Elektronisk
Jazz
Hip hop
Klassisk
Sang og kor
Singer/songwriter
Rock
Metal
Kirkemusik
Punk
Pop
Andet
Dans
Folk/Roots
+0

Kulturskolen Roskilde

S 26 Værksted

Kulturskolen Roskilde tilbyder undervisning i musik, billedkunst og andre kunstneriske og skabende fag til børn og unge op til 25 år. Formålet med aktiviteterne er at skabe rammer, der giver børn og unge mulighed for at udvikle deres kreativitet og lyst til at udtrykke sig musisk og skabende, samt at udvikle elevernes evner og kundskaber igennem undervisningen, med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent.

Kulturskolen Roskilde tilbyder undervisning og andre aktiviteter i hele Roskilde Kommune. Aktiviteterne finder sted både individuelt og i fællesskab med andre, for dermed at skabe gode forudsætninger for et aktivt medborgerskab samt for livslang deltagelse i kulturlivet som udøvere og publikum.

Samtidig arbejder Kulturskolen Roskilde aktivt på at fremme det lokale kulturelle miljø i skolen og fritidslivet i Roskilde Kommune.

Tag kontakt

Anja Reiff

Kulturskoleleder

Anders Hvidberg-Hansen

Afdelingsleder