Tilbage til oversigt
Tilbage til oversigt

Skrevet af Emil Sørensen

tirsdag den 29. august 2023

3 hurtige til Trine Heide fra Roskilde Synger

3 hurtige til

Skrevet af Emil Sørensen

tirsdag den 29. august 2023

3 hurtige til

Vi har spurgt administrativ og kunstnerisk leder af Roskilde Synger, Trine Heide, om hendes arbejde med musikken, hvad der inspirerer hende og hvordan fremtiden skal se ud for Roskilde som musikby.

3 hurtige til Trine Heide fra Roskilde Synger

Trine Heide

Kunstnerisk og administrativ leder i Roskilde Synger, Trine Heide.

I en ny artikelserie på Polyfon beder vi ildsjæle fra det roskildensiske musikliv om at beskrive deres arbejde, deres inspiration og deres drømme for Roskilde som musikby gennem svar på tre simple spørgsmål. 

Vi kalder det "3 hurtige til.." og den første vi har valgt til at samle stafetten op er administrativ og kunstnerisk leder ved Roskilde Synger, Trine Heide. 

Hvis du ikke kender Roskilde Synger, så er det et netværk for kor, sangfællesskaber og sangprojekter i Roskilde. De arbejder for at fremme sangglæden i lokalsamfundet og på at formidle og forny den folkelige sangskat. 

Du kan få et indblik i Trines arbejde herunder og finde mere information om Roskilde Synger her. 

Hvad optager dig i dit arbejde med musikken lige nu?

"Der er mange spændende ting, der optager mig lige nu i Roskilde Synger, men det allervigtigste er hvordan vi kan gøre en varig forskel for at børn og unge møder sang og musik i deres liv. Vi har derfor udbudt et kursus til kommunens musiklærere, så de får flere kompetencer til at bruge sang og bevægelse i et læringsperspektiv."

"Vi har også netop været med til at starte et spirekor for drenge i 0.-2. klasse op ved Roskilde Domkirke, Aspiranterne. Modsat den rytmiske musik, så ser vi et fåtal af drenge i kor- og klassisk musik, som vælger at synge. Derfor har vi skabt et kortilbud til drengene, hvor de i fællesskab kan lege sig ind i musikken og opdage glæden ved at synge i kor sammen med andre."

"Til sidst har jeg også lyst til at fremhæve projektet Lyd På, som nogen måske allerede kender til - et projekt om at bruge sang sammen med udsatte borgere som en del af en recovery-proces. Efteråret byder bl.a. på afrunding af projektet, uddannelse af Lyd På-guider på Social- og Sundhedsområdet og derfor optager det mig meget hvordan vi får delt ud af vores erfaringer og viden fra projektet, så det kan komme mange flere til gode."

Hvor finder du inspiration i dit arbejde med musikken?

"Jeg finder min inspiration i mødet med dem, der gør musikken levende: musikere, aktører, spillesteder, platforme. Jeg får altid idéer til nye projekter, samarbejder og indsatsområder, når jeg står midt i musikken, f.eks. til en koncert. Så jeg har faktisk tit post-its med mig, så jeg kan skrive tankerne ned."

"I Roskilde Synger er jeg også dybt inspireret af de ildsjæle, som kortlivet gemmer på. Lige fra spirekorsledere i kirkerne til dem, der synger med borgere på plejehjemmene. De investerer tid og energi i sangfællesskaberne, fordi de selv mærker, hvor stor en forskel sang kan gøre - især når vi synger sammen. Det inspirerer mig hver eneste dag i mit arbejde med Roskilde Synger og gør, at arbejdet giver mening!"

"Personligt er jeg en kæmpe barok-nørd; jeg elsker at opdage musik og komponister, jeg ikke kendte i forvejen - og det er jo ret vildt at man kan opdage ‘ny’ musik, der er flere hundrede år gammel. For mig er der ikke så langt imellem barok og nutid, for det inspirerer mig at vi kan sætte nogle historisk fjerne epoker ved siden af hinanden og gøre det nærværende og levende, når musikken klinger lige nu og her."

Hvis du tænker fem år ud i fremtiden – hvad er så den største forandring du håber er sket i Musikbyen?

"Når jeg drømmer mig 5 år frem i musikbyen Roskilde, så håber jeg først og fremmest at vi alle sammen er blevet bedre til at arbejde sammen om projekter på tværs: vi er ikke konkurrenter, tværtimod så beskæftiger vi os jo alle med at skabe musikaktiviteter- og arrangementer for flest mulige mennesker. Jeg tror på, at vi i samlet flok kan løfte en opgave, som vil gøre både sang, musik og kultur generelt til en integreret del af hverdagen både som udøvende og lyttende. "

"For Roskilde Syngers vedkommende, så håber jeg at vi kan komme stemmeskam til livs. “Stemmeskam - hvad er det?”, tænker du måske; det er simpelthen et begreb for følelsen af, at man ikke kan synge og derfor ikke bør synge. Det gør mig så ked af det, når folk fortæller, at de ikke synger, fordi de engang fik at vide, at det lød dårligt. Fællessang handler om at synge med præcis den stemme man har - alle har ret til at synge. Så om fem år håber jeg, at hele Roskilde synger."