Tilbage til oversigt
Tilbage til oversigt

Skrevet af Emil Sørensen

onsdag den 13. september 2023

Nyt kulturhus skaber liv for børn og unge i Æblehaven: ”Vi rammer nogle helt andre unge herude”

Skrevet af Emil Sørensen

onsdag den 13. september 2023

Foreningen Turning Tables Danmark har åbnet nyt, ungedrevet kulturhus i Æblehaven med en unik tilgang til talentudvikling og kunstnerisk udfoldelse for børn og unge.

Nyt kulturhus skaber liv for børn og unge i Æblehaven: ”Vi rammer nogle helt andre unge herude”

DSC00545 2

Martin Højland, direktør og medstifter for Turning Tables Danmark, holder tale på scenen foran Kulturlab Æblehaven/Rønnebærparken. Foto: Emil Sørensen.

De plejede at kalde området for Sibirien.

Beboerne i Æblehaven og Rønnebærparken anså nemlig græsplænen ved "rampen" som et øde og goldt sted, hvor der aldrig skete noget.

Men på det seneste er der sket noget nyt i området. En transparent bygning på 180 kvadratmeter med scener bygget i træ på hver side er nu blevet solidt plantet ved siden af en kælkebakke og fodboldbanerne.

Kommer du på en tilfældig tirsdag vil du finde børn og unge, der fordyber sig i at skabe musik i lydstudiet, tager billeder og optager video i fotostudiet eller blot hænger ud og laver mad i opholdsrummet.

Det er ikke fordi de unge ”går til” musik, video eller foto, men simpelthen fordi huset holder åbent og man bare kan svinge forbi sammen med sine venner.

Det er foreningen Turning Tables Danmark, der med støtte fra Kulturministeriet, Roskilde Festival og en lang række fonde har etableret det de kaldet er "kulturlaboratorium". Siden 2019 har de været til stede i området, men hvor deres aktiviteter tidligere er foregået i en række containere, er der nu blevet opført en permanent bygning, der skal danne rammerne for Turning Tables’ unikke take på at skabe kreative miljøer for børn og unge.

Lørdag d. 9. september var der åbningsfest, hvor børn og unge optrådte med musik, viste deres billeder frem og delte mad og drikke ud til de nysgerrige besøgende. Vi tog med og talte med flere personer bag projektet.

DSC00548 2
Kulturlab Æblehaven/Rønnebærparken holdt åbningsfest d. 9. september, 2023. Foto: Emil Sørensen.

Rammer andre børn og unge end normalt

Området ved Rønnebærparken og Æblehaven er ikke et sted man normalt forbinder med kunst og kultur.

I 2022 optrådte området på Indenrigs- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder. Det er den liste som tidligere blev kaldt ”ghettolisten” og som dækker over almene boligområder beboet af borgere, der set i forhold til andre boligområder, har et lavere uddannelsesniveau, en lavere indkomst, en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet og et højere antal beboere, der har været dømt for kriminalitet.

Direktør og medstifter af Turning Tables Danmark, Martin Højland, mener at den fysiske tilstedeværelse direkte i lokalområdet er vigtig for foreningens mulighed for at få succes med projektet. 

”Stort set alt foreningsliv i Danmark er bygget op på en måde, hvor man flytter den unge til foreningen. Der har vi vendt den om, hvor det er os der kommer ud til de unge,” forklarer han.

Én ting er den fysiske tilstedeværelse, noget andet er metoden, som Turning Tables Danmark bruger til at skabe liv i og omkring kulturlaboratoriet. Modsat den klassiske tilgang på musikskoler arbejder de nemlig ikke med faste undervisningstider, og de ansatte er ikke pædagoger eller lærere, men kunstnere med egne professionelle karrierer i kunstbranchen. Det skaber et helt unikt miljø, mener Martin Højland.

”Vi har åbningstider, men man går ikke til noget hos os i to timer hver uge. Man kan ligesom komme og man kan blive væk, og det gør, at vi også får fat i nogle af de unge, der måske har svært ved at indgå i de systemer, der kan være andre steder,” siger han. 

Martin anerkender det store arbejde som hver dag bliver lavet af pædagoger og lærere i folkeskoler og ungdomsklubber, men påpeger også, at det faktum, at de involverede omkring Turning Tables' aktiviteter er professionelle kunstnere skaber en særlig stemning i deres kulturhus.  

”Børnene møder nogle andre voksne hos os. Det er kunstnere som har en professionel karriere og er sindssygt dygtige rent kunstfagligt. Derfor bliver det anderledes at træde ind hos os, hvor de voksne, de møder, ser dem som nogen, der kan og vil noget kunstnerisk. Roskilde tilbyder et hav af gode tilbud til børn og unge, og vi ser os selv som et supplement hertil. Et sted, som kan noget for nogle af dem, der ikke finder vej og plads ind andre steder.”

DSC00470 2
Fransisco Ortega, der er chef for bæredygtighed og partnerskaber hos Boligselskabet Sjælland, holder tale foran scenen på Kulturlab Æblehaven/Rønnebærparken.

Boligsociale tiltag uden projektmageri

Fransisco ”Paco” Ortega er direktør for social bæredygtighed og partnerskaber i Boligselskabet Sjælland, som administrerer ejendommene omkring Æblehaven.

Han har været involveret i etableringen af Idrætsbiblioteket i området, som er en række containere fyldt med idrætsudstyr og legeredskaber, der sammen med en multibane, en helårskælkebakke og et legeområde, har været med til at skabe fornyet liv i området.

Og det er blandt andet erfaringer fra arbejdet omkring Idrætsbiblioteket, som har gjort, at Boligselskabets Sjælland har haft lyst til at gå ind i projektet omkring et kulturlaboratorium i samme område.

”Hele Idrætsbibliotekets succes gør jo, at der kommer nye venner ind i boligområdet, og nogle af dem der bor her kommer ud i foreningslivet og får sig nogle rigtig sunde interesser. Der kommer nogle ind ude fra for at spille på multibanen, lege med vennerne, skoler kommer, børnehaver kommer. Men vi har aldrig rigtig været stærke på kunst og kultur, så der var vi jo så heldige, at Turning Tables tog kontakt til os,” forklarer han.

Fransisco Ortega bliver i sit arbejde kontaktet af rigtig mange, som gerne vil arrangere forskellige ting i området omkring de bygninger som selskabet administrerer og det kan være svært at vide hvilke projekter, der skal satses på. For hvad kan skabe reel forandring, og hvilke projekter er blot en tynd kop kulturte?

Derfor blev Turning Tables Danmark inviteret til en lang samtale, hvor Fransisco Ortega efter eget udsagn grillede folkene bag for at se organisationen og projektforslaget an, inden der kunne tages en beslutning om at gå videre med projektet.

”Vi bliver kontaktet af rigtig mange, som gerne vil alt muligt, men lige med Turning Tables kunne jeg godt mærke, at der er en helt anden bund i det, de laver. Der er virkelig nogle ildsjæle bag, og de har nogle rigtig grundige overvejelser omkring, hvorfor de er her,” siger han og fortsætter:

”Det er vigtigt for mig, at der ikke går ’projektitis’ i den. At der ikke kommer nogen ind og vælter ind og ud af børn og unges liv i vores boligområder. Det kan vi ikke være bekendt. Det Turning Tables gør er netop, at være permanent og synligt til stede og være insisterende på, at de er åbne over for alle”, siger han.

Til spørgsmålet om hvordan man undgår at blive set på som en ”projektmager” af sådan én som ham, har Fransisco et godt råd til kulturlivet:

”Det gør man blandt andet ved at man som Turning Tables viser en meget høj grad af nysgerrighed. At de ikke kommer ind og siger, at nu har vi det her tusindårsrige af kulturtænkning, som vi bare ruller ud over jeres boligområder, men simpelthen siger, at vi har et stærkt koncept, men vi er også rigtig nysgerrige på alt det, der skal spille sammen med det, vi kommer med nu.”

DSC00446 2
Thomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune, holder tale på scenen foran Kulturlab Æblehaven/Rønnebærparken. Foto: Emil Sørensen.

Fremtiden for Turning Tables Kulturlab

En løbende diskussion i kulturlivet, når snakken falder på støttemidler, er hvornår støtten bør gå til udvikling af nye projekter og hvornår den bør gå til drift af eksisterende projekter. Mange oplever at villigheden til at støtte udvikling af projekter er stor, mens den ofte daler, når projekterne ønsker at overgå til en permanent løsning.

Kulturlab Æblehaven/Rønnebærparken er et af de projekter, som er gået fra at være aktiv på projektbasis i nogle containere, der blev opstillet til formålet, til nu at være kørende med en fastforankret bygning, der er aktiv hele året rundt.

Men selvom kulturlaboratoriet nu står der er finansieringen af projektet stadig afhængig af en række fonde, hvis bevillinger har en udløbsdato, og hvordan der så skal skaffes økonomi til at holde projektet kørende er endnu uvist.

En af dem som har indflydelse på hvilke projekter, som får lov til at gå fra udvikling til drift er den socialdemokratiske borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam, der også var til stede ved åbningsfesten. Til spørgsmålet om hvad der skal til for at kulturlaboratoriet også står i Æblehaven om 10 år, svarer han, at det lokale kulturlivs interesse for stedet, kommer til at være vigtigt for stedets overlevelse..

”Det er meget vigtigt, at alle de eksisterende organisationer; musikskolen, klubberne og folkeskolen synes, at det er et fedt sted og kan tappe ind i den aktivitet, der er her, men også at beboerne i og omkring boligområdet kan se nytten af de aktiviteter der foregår her. Med containerne kunne man forestille sig, at der lige kom en gaffeltruck og flyttede dem, men nu er der støbt et fundament, der står en permanent bygning og nu er det derfor mere tydeligt at se, at det her kan være noget, der bliver på længere sigt,” forklarer han.

Fransisco Ortega håber også at Turning Tables og kulturlaboratoriet er kommet for at blive på den lange bane – også selvom den endelige finansiering ikke er fundet endnu.

”Hvordan det ser ud i en endelig forretningsmodel, det ved jeg ikke, men hvis de fortsætter med at levere de her resultater, så er det jo ikke utænkeligt, at der er forskellige, der synes, at det kunne være ikke bare interessant, men også ret vigtigt at støtte fremadrettet.” siger han. 

Martin Højland drømmer selvsagt også om at kulturlaboratoriet bliver. Opgaven handler ifølge ham om at fortsætte arbejdet med at forankre bygningens tilstedeværelse i lokalområdet, og han glæder sig derfor over at se hvordan de forskellige børn og unge, der allerede er tilknyttet projektet er gået til hånde og hjulpet til med at planlægge åbningsfesten, lavet mad til arrangementet, planlagt taler og underholdning osv.

Men det er ikke kun beboerne omkring Æblehaven, der skal have gavn af laboratoriet, ifølge Martin.

Vi drømmer om at det her er et sted, som Roskildes beboere overvejer at tage ud på en lørdag for at se hvilken udstilling, der er herude, som supplement til at gøre noget andet, man kan i Roskilde. Fordi det eneste vi bare kan love, det er, at det bliver noget andet end det, der er andre steder i Roskilde.”

DSC00320 2
DSC00379 2
Der er både musik-, video- og fotostudie i det nye kulturhus. Foto: Emil Sørensen.

Relaterede artikler