Persondatapolitik


- Oplysninger om behandling af dine personoplysninger

Roskilde Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med udsending af nyhedsbreve for projektet Polyfon.

- Grundlaget for behandlingen

Roskilde Kommune har til opgave at kommunikere og informere om musiklivet i Roskildes tilbud til Roskildes borgere.

I den forbindelse behandles personoplysninger om dig på baggrund af dit udtrykkelige samtykke til en specifik behandling, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke indgået via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at besøge ”(indsæt URL når vi har en leverandør” eller ved at skrive en mail til emilsor@roskilde.dk.

- Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at informere musikaktører og musikinteresserede borgere om musik- og kulturtilbud i kommunen.

- Hvem videregiver vi personoplysninger til

Vi videregiver eller overlader i nogle tilfælde dine personoplysninger til andre, i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet.

Der er indgået en databehandleraftale med følgende modtagere af personoplysninger:

- Make AS

- Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder:

☒ navn, adresse eller kontaktoplysninger

Fortrolige oplysninger

☐ CPR-nummer

☐ Oplysninger om væsentlige sociale forhold

☐ Oplysninger om økonomiske forhold

Følsomme personoplysninger, herunder:

☐ Oplysninger om race eller etnisk oprindelse

☐ Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

☐ Helbredsoplysninger

☐ Oplysninger vedrørende seksualitet og seksuelle forhold

- Opbevaring af personoplysninger

I forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev, vil oplysninger blive opbevaret så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet.

- Dine rettigheder

Efter EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har du ret til at få at vide,

• at Roskilde Kommune har modtaget oplysninger om dig og/eller dit barn og gemt dem i vores IT-systemer – det ved du nu,

• hvilke oplysninger vi har modtaget om dig og/eller dit barn og brugt i vores sagsbehandling

• hvor vi har oplysninger fra (hvis ikke fra dig selv)

Du har også ret til at se oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Offentlige myndigheder vil dog på grund af anden lovgivning kun i få tilfælde kunne slette oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

- Kontakt

Roskilde Kommune

Rådhusbuen 1

4000 Roskilde

CVR-nr: 29189404

Telefon: 46 31 30 00

E-mail: kommunen@roskilde.dk

Du kan skrive til os via Digital Post fra borger.dk eller e-boks.dk, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

- Klageadgang

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Roskilde Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

- Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Roskilde Kommunes behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun

Advokatpartnerselskab

CVR nr.: 3853 8071

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

Telefonnummer – 72 27 30 02

E-mail dpo.roskilde@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion via dpo.bechbruun.com/roskilde

Du opfordres til at bruge

den sikre beskedfunktion, hvis

din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.