Tilbage til oversigt
Tilbage til oversigt

Skrevet af Emil Sørensen

tirsdag den 26. september 2023

3 hurtige til Torben Eik fra Gimle

3 hurtige til

Skrevet af Emil Sørensen

tirsdag den 26. september 2023

3 hurtige til

Vi har spurgt spillestedsleder Torben Eik Jakobsen om hans arbejde med musikken, hvad der inspirerer ham og hvordan fremtiden skal se ud for Roskilde som musikby.

3 hurtige til Torben Eik fra Gimle

DSC00980

Torben Eik Jakobsen er spillestedsleder på Gimle. Foto: Emil Sørensen.

I denne artikelserie på Polyfon beder vi ildsjæle fra det roskildensiske musikliv om at beskrive deres arbejde, deres inspiration og deres drømme for Roskilde som musikby gennem svar på tre simple spørgsmål.

Vi kalder det "3 hurtige til.." og den næste i rækken, vi har spurgt, er spillestedsleder, Torben Eik Jakobsen, som til daglig styrer slagets gang på det lokale spillested Gimle

Gimle har en lang historie som lokalt spillested i Roskilde og blev i 2001 udnævnt som regionalt spillested af Statens Kunstfond. Det betyder, at spillestedet har en særlig forpligtelse til at præsentere koncerter med fokus på vækstlaget, arbejde med talentudvikling, præsentere smalle genrer og fremme den rytmiske musik i Roskilde-området. 

Torben tiltrådte i 2022 som ny spillestedsleder og arbejder på at indfri spillestedets ambitioner gennem produktionen af mere end 300 arrangementer om året, der enten foregår i Roskildes gamle vandværk på Helligkorsvej, der i dag er omdannet til et af landets mest professionelt drevne spillesteder, eller i samarbejde med andre aktører på scener rundt omkring i byen. 

Med andre ord: Torben Eik er altså en rigtig god mand at kende, hvis man gerne vil få ting til at ske omkring musikken i Roskilde. 

Hvad optager dig i dit arbejde med musikken lige nu?

"Jeg er mest af alt fokuseret på at skabe et stærkt fodfæste for Gimle i den nye virkelighed vi er vågnet op til efter 3 år, hvor omverden har gjort hvad den kunne, for at slå benene væk under os med en global pandemi og en efterfølgende energikrise. Det handler bl.a. om at øge trivslen blandt vores medarbejdere og frivillige, udvikle vores forretningsmodel og markedsføring og tilpasse vores tilbud og produkter til nye forbrugsvaner."

"På det kunstneriske niveau, er jeg optaget af, hvordan man skaber nye veje ind i musikkens univers. Det gælder både for forbrugere, frivillige, musikere, sangskrivere, musikformidlere og iværksættere. Især dem der er med at skabe bredde og variation i musikkens udtryk. Jeg er optaget af hvordan man gør musikforbrugere og koncertgæster mere nysgerrige og risikovillige i deres forbrug og går til koncerter med musik, de ikke vidste noget om på forhånd. Jeg er også optaget af, hvordan man giver unge musikere mod og støtte til at trække musikken i nye retninger og jeg er optaget af hvordan man klæder frivillige entreprenører bedre på til at skabe nye projekter og skabe nye musikalske formater. Alt sammen noget jeg mener er afgørende for et sundt musikliv."

"På det menneskelige niveau vil jeg gerne være med til at skabe et bedre og mere omsorgsfuldt musikliv på en række andre områder. Det tror jeg Gimle kan spille en aktiv rolle i. Musikbranchen har f.eks. et åbenlyst problem med kønsbalancen, som der heldigvis kommer mere og mere fokus på. Gimle har i mange år været en vej ind i musiklivet for rigtig mange mennesker - vi har derfor også et stort ansvar og potentiale for at bidrage til bedre diversitet og balance."

Hvor finder du inspiration i dit arbejde med musikken?

"Det gør jeg i mit netværk. Jeg har været en del af musiklivet i en del år og har lært mange dygtige og kloge mennesker at kende, som jeg skamløst trækker på, når jeg har brug for viden og inspiration. Det gælder sådan set også, når jeg opdager ny musik. De bedste anbefalinger kommer næsten altid fra mennesker, hvis smag og tilgang jeg finder interessant."

"Jeg holder naturligvis også meget øje med, hvad andre aktører i musiklivet gør. F.eks. andre spillesteder rundt om i landet. Det er heldigvis nemt med de sociale medier. Og så sker der jo mange interessante og inspirerende ting lige her i Roskilde - både i musiklivet og andre områder af kulturlivet."

Hvis du tænker fem år ud i fremtiden – hvad er så den største forandring du håber er sket i Musikbyen?

"Jeg håber selvfølgelig at Gimle står stærkere end nu og at vi endegyldigt har lagt corona og stigende priser bag os! Og så håber jeg at flere af kommunens borgere er begyndt at bruge musiklivet i Roskilde. At skabe værdi gennem musik for flest mulige borgere må være et af de vigtigste formål for en musikby. Jeg tror desværre stadig, der er mange, som ikke har berøring med de mange musiktilbud der er i kommunen. Det gælder både koncerter, undervisning, sammenspil, sang og dans. Der er allerede gode projekter i gang, der tænker musik sammen med sundhed, jobskabelse og inklusion, så vi skal nok nå derhen!"